2020

2020

Projecten 2020

Update I.v.m. de corona maatrgelingen worden er manieren gezocht de deelnemers creatief actief en betrokken te houden. Hiervoor is het project Samen Thuis samen samen digitaal contact en creatief actief. Er zijn devices aangeschaft om het contact met de groep onderling te kunnen onderhouden. Met dank aan www.kleinecoronahulp.nl

Tevens wordt bekeken hoe er met de deelnemers aan de slag kan worden gegaan, dit gebeurt door b.v. buiten te gaan tekenen en in zeer kleine groepjes aan de slag te gaan. Alles rekeninghoudend met de geldende maatregelingen. Toekenning projectplan in het kader van het Meerjarenbeleid Kunst en Cultuur Trots op de toekenning en feedback op ons projectplan in het kader van het Kunstenplan periode 2021-2024.

Creatief Actief@Topaze@Transvaal 2020

Voortzetting van de open inloop ochtenden van de creatieve werkplaats voor (kwetsbare) buurtbewoners. Tijdens de inloopochtenden ontmoeten zij elkaar, worden zij creatief uitgedaagd en geactiveerd. Er worden exposities, excursies en samenkomsten georganiseerd. Tevens wordt de impact van creatief actief bezig zijn onderzocht door onderzoekers van ZonMw. Met dank aan Gemeente Den Haag , het Kansfonds en ZonMw. K=? Kunstproject waar vragen als Wat is kunst en wat is doet voor jou/ Wat vind je van kunst en waar vind je het ? Dez vragen worden onderzocht middels workshops en onderzoek. Deelnemers divers van leeftijd, culturele achtergrond en levensfase worden uitgedaagd tot een analoge selfie. Het werk en onderzoek wordt in het najaar van 2020 geƫxposeerd. Met dank aan F1818, Gemeente Den Haag, Prins Bernhard cultuurfonds en Stichting Boschuysen. Alle kunstprojecten worden ook ondersteund door eigen bijdrage van Stichting Topaze door gebruik werkplaats en schenking van materialen en uren in natura. De kunstenaars gaan begeleiden jongeren van S.S.V.O./ P.O. de Einder die dagelijks naar de werkplaats komen in het kader van arbeidstraining, stage en talentontwikkeling. Ze doen mee aan de lopende kunstprojecten, workshops, exposities en excursies. Tevens krijgen zij door deelname aan het project TransArtexpress ruimte voor hun eigen expressie ( met dank aan het fonds voor cultuurparticipatie).