Over Stichting Topaze missie, visie en doelstellingen

Posted in Algemene informatie

Over Stichting Topaze missie, visie en doelstellingen

Stichting Topaze

Kempstraat 124
2572 GK Den Haag
Nederland

info@topaze.net
www.topaze.net

RSIN: 819859886

bestuur

H. Louwersheimer     voorzitter
M. v. Loenen            penningmeester
S. Huurman             secretaris

Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Topaze ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

 

Beleidsplan

Doelstellingen

In 2008 is Stichting Topaze opgericht met de volgende doelstellingen:

  • het betrekken van publiek bij diverse hedendaagse kunstvormen en kunstmanifestaties als mede het integreren van diverse artistieke diciplines.
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevoordelijk kunnen zijn

Deze doelen worden gerealiseerd door onder meer het organiseren van workshops, exposities, kunstprojecten en andere laagdrempelige activiteiten.

Missie

Topaze wil op een laagdrempelige manier kunst bij een zo’n breed mogelijk publiek aanbieden.

Kunst lijkt van oudsher alleen bereikbaar voor mensen die hoger op de maatschappelijke ladder staan. Topaze wil dit doorbreken en kunst toegankelijk maken voor iedereen en betrekt met name de mensen die een grote afstand hebben tot kunst en cultuur.

Kunst kan mensen inspireren, verbinden, een stem geven en zichtbaar maken. Topaze gebruikt kunst in haar projecten als communicatie- en bindmiddel.

Kunst is een goede manier om sociale cohesie te stimuleren en bruggen te slaan tussen diverse maatschappelijke groepen.

Visie

Topaze gelooft in een “iedereen-kan–creeëren” mentaliteit.

De stichting is opgericht door een kunstenaarscollectief, werkzaam in de culturele sector, met bovenstaande missie.  Veel van de kinderen, jongeren en volwassenen waarmee de stichting werkt komen nauwelijks in aanraking met kunst en zijn er zelf niet actief mee bezig. Het zelfvertrouwen van de deelnemers groeit naarmate zij in een project werken. Uit de gerealiseerde projecten blijkt dat de stichting er in slaagt kunst als bindmiddel te gebruiken. Betrokken partijen en deelnemers vragen zelf of ze weer mee kunnen participeren in nieuwe projecten. Hieruit blijkt dat de projecten van Topaze voldoen aan een behoefte, aan de vraag vanuit de deelnemers en betrokkenen zelf.

Een uitgebreid overzicht is te vinden in het bijgevoegde activiteiten overzicht en op onze website http://www.topaze.net/.

Topaze in Transvaal

Momenteel heeft Topaze een creatieve werkplaats in Transvaal Den Haag in het monumentale pand de Julianakerk.

In de werkplaats gaan dagelijks kunstenaars aan de slag met jongeren uit speciaal onderwijs en oudere jongeren, geplaatst via Stichting voor een kans. Seniore buurtbewoners komen vier ochtenden in de week naar de werkplaats. De dynamiek tussen de verschillende (leeftijds) groepen geeft bovendien ook een sociale boost. De kunstenaars werken aan hun eigen projecten zoals opdrachten voor artiesten of organisaties ( b.v. ontwerp logo en podium aankleding voor Cesar Zuiderwijk, ontwerp voor platenlabel Anti Lounge of een workshop voor Your Stage en bedrijven).

De stichting constateert hoe belangrijk het is dat iedereen actief en passief een onderdeel is van de Haagse kunst en cultuur. Vandaar dat Topaze zich blijft inzetten om op steeds nieuwe innoverende manieren kunstprojecten te realiseren waar de Hagenezen van nu aan kunnen mee doen.

Toekomstvisie

Een doel van Stichting Topaze is een kunstwerkplaats in Transvaal op te zetten. Daar waar het nodig is en voldoet aan een vraag, een open atelier als creatief ‘safehouse’  waar 5 dagen in de week kwetsbare buurtbewoners (senioren maar ook buurtvrouwen) en jongeren (zoals tijdelijke schooluitvallers, jongeren van speciaal onderwijs in het kader van arbeidstraining) op een ontspannen manier samen aan de slag gaan.

Door op de juiste manier aandacht te geven en te stimuleren worden de deelnemers geactiveerd en raken zij geïnspireerd. Dit helpt hen vaak andere worstelingen, zoals eenzaamheid en depressies, beter aan te kunnen.

De werkplaats is mede een ontmoetingsplaats voor jongeren en ouderen, allen verschillend van leeftijd en culturele achtergrond. Ook zijn stagiaires van grafische scholen of sociaalmaatschappelijke opleidingen en vrijwilligers zijn welkom. Hiervan ontvangt Topaze regelmatig aanvragen. De stichting is overtuigd dat deze kunstwerkplaats voldoet aan een behoefte van buurtbewoners en jongeren en haar waarde heeft bewezen in de wijk Transvaal.

Kernwaarden

Respect: Topaze gaat er van uit dat iedereen die in de werkplaats komt of deelneemt aan een project of activiteit respect heeft voor anderen en de omgeving.

Laagdrempelig: De locatie is open en uitnodigend voor iedereen die binnen wil komen én open naar buiten toe, iedereen is welkom.

Inspiratie en prikkeling van de geest bieden: De activiteiten aangeboden door Topaze prikkelen de geest van met name ouderen, deze groep heeft zich vaak verrassend eindelijk kunnen uiten. Ook jongeren blijken kunst als uitlaatklep soms voor de eerste keer te ervaren in de werkplaats.

Creatieve vrijheid: Vrij om je expressie te uiten op de manier zoals je wilt met ondersteuning  van bekwame betrokken kunstenaars om je zo te helpen ontwikkelen en te komen tot een beter algemeen welbevinden.

Jaarcijfers

Bekijk hier de jaarcijfers van de stichting Topaze:

Activiteiten

Recente activiteiten en projecten

Acties om doelstellingen te realiseren

  • De werkplaats van Topaze is vier ochtenden in de week open voor oudere kwetsbare buurtbewoners. 
  • 4 dagen in de week komen er jongeren (13-18) van SSVO/ praktijkonderwijs van de buurtschool De Einder in het kader van arbeidstraining en ontwikkelen SoVa in de werkplaats stage lopen
  • Jongeren van 18-30 die langdurig thuis zitten met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt en vaak met onderliggende problemen als depressies te kampen hebben, komen 2x per week naar de werkplaats om een dagritme op te bouwen.
  • Al deze mensen  komen niet of nauwelijks uit zichzelf met kunst en cultuur in aanraking. Topaze biedt ze een veilige omgeving waar ze creatief aan de slag kunnen gaan en door inspanning ontspanning vinden. Tevens ontwikkelen zij zichzelf op het creatieve vlak waardoor het zelfvertrouwen groeit.
  • 2x per jaar wordt er een expositie georganiseerd met het werk van de seniore buurtbewoners in de wijkbibliotheek ( Bibliotheek Transvaal en Bibliotheek Schilderswijk). Op deze wijze wordt het werk op een laagdrempelige manier geëxposeerd en krijgt het exposure.
  • Er worden minstens 2x per jaar uitstapjes naar musea en exposities georganiseerd en er wordt regelmatig gezamenlijk geluncht.

Hiernaast neemt Topaze het initiatief om vanaf 2024 eens in de 2 jaar een groot kunstproject te realiseren waaraan de mensen die op de werkplaats komen mee kunnen doen en worden andere Haagse jongeren uitgenodigd in klasverband via scholen bekend uit het eigen netwerk.

Stichting Topaze geeft bekendheid aan haar activiteiten en kunstprojecten door inzet van sociale media en eigen website. De activiteiten worden aangemeld bij doelgroepgerichte of wijkgerichte instellingen en websites.

Voor veel van de moeilijk zichtbare/ bereikbare deelnemers geldt dat persoonlijke benadering of via via het meest effectief is.

Topaze gelooft dat kunst bereikbaar moet zijn voor iedereen.

Er is veel discussie over de inclusiviteit van kunst en cultuur en met name het ontbreken hiervan. De kunstenaars van Topaze werken al jaren in het veld  met verschillende inwoners van Den Haag. Het is hen duidelijk geworden dat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen zomaar in aanraking kan komen met kunst en cultuur. Er zijn veel belemmeringen (eigenlijk beperkingen) als woonomgeving, gebrek aan financiële middelen, geen  mogelijkheden voor ontplooiing op gebied van kunst en cultuur, niet vanzelfsprekend zijn in opvoeding, geen kansen op school of opleiding, maar vooral de afstand tussen culturele aanbieders (op welke wijze dan ook) en de persoon zelf.

De samenstelling van de Haagse inwoners is sterk veranderd, de kunstenaars signaleren dat de Hagenaars  niet altijd makkelijk hun weg naar kunst en cultuur vinden maar wel heel graag hun eigen expressie willen onderzoeken en uiten. Hierdoor ziet Topaze de uitdaging kunstprojecten en activiteiten te blijven realiseren waarbij deelname laagdrempelig is en welke bereikbaar zijn voor iedereen.

Stichting Topaze signaleert de noodzaak en de behoefte hieraan en vervult daarnaast ook een maatschapelijke behoefte.

Topaze heeft een toekenning gekregen van de Gemeente Den Haag in het kader van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024( het Kunstenplan).

Hierdoor kunnen stappen worden gemaakt voor het realiseren van het Kunstencentrum Transvaal. Het ingediende plan kan worden opgevraagd.

Het onstaan van Stichting Topaze

Stichting Topaze is ontstaan uit een samenwerking van 3 kunstenaars. Deze kunstenaars zijn de artistiek medewerkers en hebben jaren ervaring met het werken voor festivals, scholen en in wijken.
Door het combineren van verschillende achtergronden; fotografie, mode en ruimtelijk ontwerpen hebben ze een unieke eigentijdse kleurrijke stijl ontwikkeld. Daarnaast zijn de kunstenaars actief als d.j., muzikant en lichttechnicus.
 
Ontstaan in de underground club scene van de laat tachtiger jaren waren zij de eerste die de party atmosfeer visualiseerden. Al gauw wilden grote evenementen bureaus en artiesten samenwerken met Topaze. Het werk van Topaze was te zien op festivals als The Hague Jazz, Lowlands, North Sea Jazz, Haschiba, en bij artiesten als Anouk, Krezip, Joss Stone , d.j.’s Wipneus en Pim.
Een van de uitgangspunten is om d.m.v. het integreren van kunst op festivals gelijk een groot publiek zonder een hoge drempel te bereiken.

Naast exposities is Topaze gespecialiseerd in het transformeren van elke ruimte, binnen of buiten, groot of klein. Ontwerpen worden ook toegepast op lifestyleproducts en kleding. De afgelopen 3 jaar worden de concepten van Topaze ook toegepast in kunstprojecten in stadsvernieuwingswijken, scholen en workshops.
 
Vanaf 2006 is het werk van Topaze meer maatschappelijk betrokken geworden. De kunstenaars gingen de stadswijken in en naar verschillende scholen toe. Door te werken in diverse projecten in de zgn. krachtwijken werd duidelijk dat kunst en cultuur niet vanzelfsprekend bij elk kind, jongere en volwassene terecht komt.  Kunst- en cultuurinstanties worden gesubsidieerd maar deze groepen worden niet bereikt en komen er niet over de vloer. Speciaal voor deze groepen zijn concepten bedacht door de betrokken kunstenaars, voor de realisatie van die concepten is de stichting opgericht.