2019

2019 Projecten 2019 Creatief Actief@Topaze@Transvaal 2019 Voortzetting van de open inloop ochtenden in de creatiev werkplaats voor kwetsbare buurtbewoners. Tijdens de inloop ochtenden ontmoeten ze elkaar, worden ze geactiveerd en geinspireerd en de activiteiten geven ontspanning door inspanning. Het werk gemaakt tijdens deze inloop ochtenden is geexposeerd d.m.v. 2 exposities in bibliotheek Transvaalkwartier. Op het moment dat zij aan de slag gaan zijn er ook jongeren aanwezig, iedereen werkt naast elkaar en maakt voorzichtig contact met de anderen. Tevens zijn er samenkomsten en excursies georganiseerd. Met dank aan F1818, Gemeente Den Haag,het RCOAK, Steunfonds Den Beer Poortugael en het VSB Fonds. African music and communication Voor de 2019 editie was het onderwerp Afrikaanse muziek als communicatie, dit thema diende als inspiratie voor kunstwerken gemaakt door Haagse jongeren. De werken zijn geexposeerd in het Atrium ( stadhuis Den Haag) en dienden als decor tijdens het festival. Met dank aan Stichting Boschuysen en Stichting Sankofa. K=? Wat is kunst en wat betekent het voor jou ? Wat vind je ervan en waar kan je het vinden? Deze vraagstellingen dienden als uitgangspunt voor een kunstproject en onderzoek nar de impact van kunst. Verschillende groepen deelnemers, divers van leeftijd, culturele achtergrond en levensfase zijn uitgedaagd tot een ánaloge'selfie. Het project loopt door tot in 2020 en in het najaar van 202 wordt een expositie met de resultaten van dit kunstproject geoerganiseerd. Met dank aan F1818, Gemeente Den Haag, het Prins Bernhardcultuurfonds en Stichting Boschuysen. Alle kunstprojecten worden ondersteund door eigen bijdrages van Stichting Topaze, zoals gebruik werkplaats en uren en materialen die in nature worden geschonken. De betrokken kunstenaars begeleiden dagelijks jongeren van S.S.V.O./ P.O.de Einder die dagelijks naar de werkplaats komen in het kader van arbeidstraining, stage en talentontwikkeling. De jongeren doen mee aan de lopende kunstprojecten workshops, exposities en excursies. Tevens zijn zij onderdeel van het project TransArtexpress waardoor zij zich creatief kunnen ontplooien ( met dank aan het Fonds voor cultuurparticipatie).