Overige activiteiten kunstenaars

Posted in 2014

Overige activiteiten kunstenaars betrokken bij de stichting varieren van workshops, stagebegeleiding, dagelijkse begeleiding jongeren in het kader van talentontwikkeling en decor opdrachten.